33 NCV dự án

Vị trí:  Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:  Private house

Năm thực hiện:  2019

Dự án thiết kế kiến trúc nội thất của chủ đầu tư đã được 717 architects thiết kế để phục vụ cho các hoạt động gia đình gắn kết mọi người của 717 architects.

Dự án Khác