Anawrahta Steamboat dự án

Vị trí:  Sài Gòn – Myanmar

Chủ đầu tư:  Heritage Lines

Năm thực hiện:  2014 - 2015

Được thực hiện với vai trò Trưởng nhóm thiết kế trong quá trình làm việc tại Korn Architects

Công trình là một trải nghiệm thiết kế tuyệt vời về văn hóa và kỹ thuật hàng hải chuyên dụng.

Các đơn vị tham gia:

· Korn Architects (Kiến trúc)

· Asiantique (Nội thất)

· Mars (Cơ điện)

Tham khảo thêm thông tin tại:

http://korn-architects.com/en/project/anawrahta-boat-item25/

 

Dự án Khác