Japanese Restaurant dự án

Vị trí:  Đảo Hòn Tre, Nha Trang, Vietnam

Chủ đầu tư:  Vingroup

Năm thực hiện:  2019

Dự án trực thuộc chuỗi dự án Vin Pearl của tập đoàn Vin Group. Với ý tưởng về một trạm dừng chân kết hợp dịch vụ F&B theo phong cách Nhật Bản, 717 đã thiết kế và giám sát thi công dự án này từ phần ý tưởng cho đến khi dự án hoàn thành. Dự án này đã gay được ấn tượng tốt và thiện cảm từ chủ đầu tư cũng như du khách về mặt hiệu quả thẩm mĩ và tính văn hoá đặc trưng của con người và văn hoá Nhật Bản.

Dự án Khác