Park hyatt renovation dự án

Vị trí:  Sài Gòn

Chủ đầu tư:  Grand Imperior Saigon (GISH)

Năm thực hiện:  2013—2015

Được thực hiện với vai trò Trưởng nhóm thiết kế khi đang làm việc tại Korn Architects

Được thiết kế và xây dựng trong vòng 02 năm từ 2013—2015, dự án là tiêu biểu cho sự phối hợp quốc tế giữa các tư vấn thiết kế (10) như Super Potato, EDC, Lumino, Korn Architects,... dưới sự quản lý chuyên nghiệp của GISH và Park Hyatt.

Chúng tôi tham gia vào 2 hạng mục chính là Pool House, Admin Office cũng như giữ vai trò điều phối các hạng mục khác

Tham khảo thêm thông tin chính thức tại:

http://korn-architects.com/en/project/park-hyatt-luxury-upgrade-item26/​

 

Dự án Khác