Youth Hostel dự án

Vị trí:  Thành Phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:  Chirstina Vietnam

Năm thực hiện:  2018

Dự án Youth Hostel được 717 architects thiết kế cho khách hàng là Christina Vietnam.  Dự án được thiết kế để phục vụ cho đối tượng khách hàng là các khách du lịch theo nhóm có thể ở cùng nhau, sinh hoạt trong một không gian tiện nghi và kết nối với các thành viên nhóm khác thông qua các khu sinh hoạt cộng đồng được tích hợp ngay tại không gian chung và các khu vực giải trí.

Dự án Khác